Pensioenen

Pensioen lijkt voor velen nog ver weg en daarom wordt er vaak nog geen prioriteit aan gegeven Voordat je het weet is het wel zover en dan is het fijn dat je weet dat er een zo goed mogelijk pensioen voor je staat. Voor ons als vakbond is pensioen een belangrijk en terugkerend onderwerp in onze gesprekken met de bestuurder en het Pensioenfonds.

 

Op dit moment gebeurt er veel op pensioengebied. Door het nieuwe pensioenstelsel moeten we als sociale partner keuzes maken. Dit zijn vaak complexe keuzes. Hierbij worden we ondersteund door specialisten van het UOV, zodat de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigd kunnen worden. De keuzes maken we niet alleen, maar samen met onze leden. Wij informeren onze leden regelmatig; via de kaderleden, mailings en/of sessies proberen we alle VPG2-leden geïnformeerd te houden en de ruimte te geven om vragen te stellen.

 

Zowel de Gasunie als GasTerra werknemers zijn aangesloten bij het Gasunie Pensioenfonds. Bij de splitsing van de toenmalige Gasunie is afgesproken dat de GasTerra qua pensioen volgend is aan Gasunie. Dit houdt in dat de VPG2-leden werkzaam bij Gasunie, stemrecht hebben bij het nemen van besluiten over de pensioenen. De leden van GasTerra worden op dezelfde wijze geïnformeerd en hebben de mogelijkheid tijdens de medewerkersessies input te leveren, maar hebben geen stemrecht. Via het bestuur van VPG2, waarin zowel Gasunie als GasTerra-medewerkers zitting hebben, worden de belangen van de GasTerra medewerkers wel meegenomen.