Aanmelden en contributie

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid van VPG2. De secretaris zal je aanmelding in orde maken en je een bevestiging sturen.

 

 

De contributie voor VPG2 is op dit moment (2023) als volgt:

  • basislid : 8 euro per maand
  • Gepensioneerd lid: 3 euro per maand

Je kunt op het aanmeldingsformulier kiezen voor betaling per maand, kwartaal of jaar.

Bij lidmaatschap in de loop van het jaar wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht.

 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per email te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Velden waar een rood sterretje * bij staat zijn verplichte velden.

Ondergetekende meldt zich aan als lid van VPG2  en machtigt VPG2 tot wederopzegging de verschuldigde contributie af te schrijven van de ingevulde bank/girorekening.

 

Straat en huisnummer incl evt. toevoeging
Alleen indien niet in NL
Vaste lijn indien van toepassing
indien afwijkend van mobiel
Gereduceerde contributie? zie hierboven
Door invullen van dit formulier geeft u toestemming aan de U.O.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de U.O.V. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.