CAO

In de cao staan afspraken in relatie tot je dienstverband. Denk dan aan salaris, pensioenopbouw,  reiskostenvergoedingen, ontwikkelingsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Het is dan ook belangrijk dat daar goede afspraken in worden vastgelegd. Het is daarom heel waardevol als jij – samen met je collegae – stemt en input aanlevert voor de (gewenste) inhoud van de cao.

 

VPG2 zit als onderhandelingspartner aan tafel bij de cao-besprekingen van zowel Gasunie als GasTerra. Doordat wij als bestuur in het bedrijf werken, weten we wat er speelt en kunnen we direct invloed uitoefenen.  We hebben korte lijnen met de bestuurders en onze leden en zijn makkelijk persoonlijk benaderbaar en aanspreekbaar.

 

Tijdens de cao-besprekingen worden er, indien nodig, specialisten ingehuurd vanuit het UOV, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen en juridische aspecten. De cao’s van Gasunie en GasTerra zijn niet gelijk aan elkaar, maar vertonen wel gelijkenissen gegeven de gezamenlijke historie. De Gasunie-leden van VPG2 hebben stemrecht bij de cao van Gasunie en de GasTerra-leden stemmen over de cao bij GasTerra.

 

De cao’s van Gasunie en GasTerra kun je vinden op het intranet van de respectievelijke bedrijven. Mocht je vragen hebben over de inhoud dan kun je ons altijd mailen.