Contact

Voor algemene zaken is de secretaris het eerste aanspreekpunt.
Je kunt contact opnemen via email met de secretaris:
Secretaris Gasterra: Marjoke Brandenburg-Groot
Secretaris Gasunie: Peter Kuiper
De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging.

Voorzitter Harm Groen is te bereiken via email.