Relevante links

VPG2: SPECIFIEK MAAR NIET OP ZICH ZICHZELF!

 

  • VPG2 is een vakvereniging vóór en door haar leden, de (post) actieve medewerkers van Gasunie en GasTerra.
  • VPG2 richt zich dus op een specifieke doelgroep.
  • We opereren natuurlijk niet geïsoleerd!
  • Met een aantal organisaties onderhouden we (direct of indirect) contact.
  • VPG2 is aangesloten bij de UOV (Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties).
  • De UOV is aangesloten bij het MHP.(deze heeft stemrecht in de SER)
  • VPG2 neemt ondersteunende diensten af van dienstenorganisatie De Unie.

Via andere links kun je doorklikken naar organisaties die actief zijn op terreinen die voor jou relevant zijn.