Algemeen

VPG2

Voor wie en waarom?

De VPG2 staat voor Vereniging van Personeel Gasunie en GasTerra. De VPG2 is een onafhankelijke vereniging voor en door actieve en postactieve medewerkers van Gasunie en GasTerra.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de collectieve en individuele belangen van haar leden op arbeidsvoorwaardelijk en arbeidsrechtelijk gebied.

 

De VPG2 is aangesloten bij de landelijk opererende UOV, Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties.

De VPG2 maakt via de UOV gebruik van professionele ondersteuning bij de CAO-onderhandelingen. Anders dan bij de meeste vakbonden bepalen de leden van VPG2 de richtlijnen en doelen zonder dat de VPG2 hierbij gestuurd wordt door landelijke richtlijnen van een vakbond.

Hierdoor kan VPG2 beter inspelen op de wensen en situatie die specifiek Gasunie of GasTerra gelden.

 

Waar staan we voor?

  • Een goede CAO waarbij in de onderhandelingen rekening wordt gehouden met de wensen van onze leden;
  • Juridische ondersteuning in individuele arbeidsrechtelijke kwesties;
  • Een professionele gesprekspartner;
  • Een vakbond die specifiek kan inspelen op de wensen binnen Gasunie en Gasterra;
  • Een betaalbaar lidmaatschap.